Logo

Metsäpeura

Metsäpeura oli yleinen koko Suomessa vielä 1600-1700 -luvuilla erityisesti Suomenselän alueella ja Kuhmossa. Säätelemättömän metsästyksen vuoksi metsäpeura hävisi Suomesta 1800-luvun loppupuolella. Vasta 1950-luvulla Venäjän puoleisesta kannasta tuli varovaisia tiedustelijoita Kuhmon saloille, jonne se hiljakseen vakiintui ja levittäytyi.

Suomenselän vanhoille peuramaille suunniteltiin 1970-luvulla peuran palautusoperaatiota, joka toteutettiinkin -79. Kuhmosta kiinniotetut 8 vaadinta ja 2 hirvasta siirrettiin totutusaitaukseen Salamajärven kansallispuistoon, aitauksessa peurat lisääntyivät ja ne päästettiin myöhemmin vapauteen. Siirron motiivina oli metsäpeuran palauttaminen entisille alueilleen, sekä metsäpeuran rodun puhtauden takaaminen, koska Kuhmossa oli vaarana poron ja peuran risteytyminen.

Tuon mainion operaation tuloksena metsäpeura on luokiteltu uhanalaisesta silmälläpidettäväksi lajiksi. Suomenselän kanta Metsäpeuranmaalla on nyt yli tuhat yksilöä ja ainoa maailmassa jota voi myös metsästää.